Rocket League 3v3

Descrición: Un xogo de acción deportiva futurista. Rocket League, equipa aos xogadores con coches cargados de nitro que chocarán con balóns xigantes facendo dos partidos de fútbol algo épico.

Tipo de competición: Bracket simple por equipos de 3 vs 3

Versión: PC

Normativa:

  • A elección da area será de maneira aleatoria.
  • Non estarán permitidos os circuítos en modo proba.
  • Os equipos deberán constar de 3 persoas, non estarán permitidos os bots.
  • Queda prohibida a detención dun partido sen xustificación previa.

Observacións:

A esta normativa compleméntaa a normativa xeral.

En calquera caso a decisión do organizador prevalece sobre as normas.

twitter facebook