Age of Empires

Age of Empires II: The Age of Kings. Os rockeiros nunca morren, e neste caso, volve en alta definición! Un clásico da estratexia que está máis vivo que nunca!

Versión: PC última versión dispoñible co último parche.

Normativa

A competición realizarase nos propios computadores dos participantes:

○ Pode darse a casuística que a organización pida aos xogadores que xoguen algunha rolda nas areas. Neste caso avisarase con non menos de 1 hora de antelación.

○ Cada xogador poderá elixir con que civilización xogará de entre as dispoñibles en Age of Empires 2 HD

Formato de la competición

○ Xogarase en modo eliminatoria directa.

○ O gañador será o xogador que gañe destruíndo totalmente ao seu adversario, por reliquias ou por marabilla.

○ Deberá crear a partida aquel que vaia pola parte superior do cadro.

○ Á hora de creala a configuración será a seguinte:

 • Datos: Versión orixinal
 • Visibilidade: Indiferente. Recoméndase privada e convidar ao adversario.
 • Puntuada: Si
 • Permitir espectadores: Non
 • Allow Password: Indiferente

○ A configuración para usar será a seguinte:

 • Partida: Mapa aleatorio
 • Estilo de mapa: Estándar
 • Ubicación: Mapa de tierra aleatorio
 • Tamaño: Pequeno
 • Dificultade: Estándar
 • Recursos: Estándar
 • Poboación: 500
 • Velocidade: Rápida
 • Mostrar mapa: Normal
 • Idade inicial: Estándar
 • Idade máxima: Idade Imperial
 • Duración do pacto: Ningún
 • Vitoria: Estándar
 • Xogar xuntos: Indiferente
 • Equipos fixos: Si
 • Tecno. (todas): Non
 • Bloq. Velocidade: Si
 • Permitir trampas: Non
 • Gravar partida: Si

Normas de comportamento e xogo

○ Pausas. Non están permitidas como norma xeral. Se un xogador necesita  pausar o xogo por forza maior, ha de avisar ao outro xogador antes de realizar a pausa.

○ Hacks. Non están permitidos.

Observacións

A organización non se fai responsable do material achegado polos participantes.

A esta normativa compleméntaa a normativa xeral.

En calquera caso a decisión do organizador prevalece sobre as normas.

twitter facebook