Overwatch

1.1-. Interrupción da partida

En caso de desconexión dun xogador, sempre que non se capturou ningún obxectivo e non teña pasado 01:00 minuto desde o comezo da partida, esta poderá interromperse, a condición de que se avise diso ao equipo contrario. Agardarase ao xogador desconectado un máximo de 15 minutos. Se este non volvese conectarse poderíase reiniciar a partida cun membro suplente.

No caso de que a desconexión ocorra nunhas condicións diferentes ás mencionadas no parágrafo anterior a partida transcorrerá de maneira normal ata que finalice. O xogador desconectado poderá volver conectarse durante a partida. Queda prohibida a substitución de devandito participante durante o transcurso da partida da cal foi desconectado.

Se o problema afecta aos dous equipos (fallo nos servidores do xogo, etc.), a partida en curso darase por finalizada e deberá ser xogada de novo.

1.2-. Formato de la competición:

1.2.1-. Formato: Grupos + Bracket Simple.

1.2.2-. Roldas: Xogarase toda a competición BO3 excepto a final que será BO5.

1.2.3-. Xogadores por equipo: 7 xogadores máximo, 6 xogadores mínimo.

1.3-. Normativa Xeral:

 • Rotación de Mapas: Único Mapa
 • Ao volver á Sala:
  • Carga & Punto de captura: Despois dun desquite.
  • Control: Despois dunha partida.
 • O equipo na posición superior do Bracket comezará baneando mapa.
 • Mapas dispoñibles: King's Row, Numbani, Observatorio: Xibraltar, Dourado,  Hanamura, Templo de  Anubis, Industrias  Volskaya, Nepal, Torre  Lijiang, Hollywood,  Ilios, Ruta 66, Oasis e  Eichenwalde.
 • Límite de Selección de Heroes: Ningún.
 • Todos os heroes están permitidos.
 • Repetición: Non Permitir.

2-. REGLAS XERAIS:

Se o partido termina en empate (No que ambos os lados gañan defendendo, ou quedan atascados no mesmo punto de control), un mapa de control será elixido ao azar e xogarase. O equipo en capturar o primeiro obxectivo gaña a partida.

Se os dous lados gañan atacando, a vitoria será para o equipo que o conseguira en menos tempo. Se non hai capturas ou outro tipo de contido que o demostre o resultado será considerado empate.

Requírense capturas de pantalla ou gravacións de cada rolda.

O uso e/ou abuso de calquera bug ou exploit será sancionado coa eliminación do equipo se se achegan as probas oportunas.

3-. PICK/VETO DE MAPAS:

O equipo que se atope no lado superior do Bracket é o que comeza a elixir e  banear.

Os equipos túrnanse para banear mapas ata que quede o número necesario para o partido.

Os mapas xóganse na orde na que foron escollidos.

4-. CONFIGURACIÓN DE PARTIDA PERSONALIZADA:

Unha vez creada a partida no menú de Axustes seleccionaranse Regras Predefinidas e a opción de Competitiva.

No menú de Axustes seleccionarase Modos → Todos e na opción de Repetición cambiarase o valor a NON PERMITIR.

No menú de Axustes seleccionarase Modos → Control e a opción PUNTUACIÓN PARA GAÑAR será 3.

4.1-. Opcións de mapa:

Orde do Mapa: Único Mapa

Volver á Sala:

 • Mapas de Control (Nepal & Lijiang Tower & Ilios & Oasis): Despois dun xogo.
 • Todos os demais Mapas: Despois dun desquite.

4.1.1. Mapas: Deshabilitar todos os mapas excepto o que se vai xogar.

4.2-. Opcións de Heroes:

Límite de selección de Heroe: 1 Por equipo, repetir heroes nun mesmo equipo está prohibido.

Todos os Heroes están dispoñibles.

Límite de funcións: Ningún.

Permitir cambio de Heroe: Si.

Reaparecer cun Heroe aleatorio: Non.

4.2.1-. Heroes: Todos os heroes deberán estar dispoñibles.

4.3-. Opcións de xogo:

 • Escaramuza: Desactivado
 • Modificador de Saúde: 100%
 • Modificador de Dano: 100%
 • Modificador de Sanación: 100%
 • Modificador de índice de Carga de Habilidade Definitiva: 100%
 • Modificador de tempos de Reaparición: 100%
 • Modificador de tempos de reutilización: 100%
 • Desactivar Aspectos: Desactivado
 • Desactivar Barras de Saúde: Desactivado
 • Desactivar Repeticións: Activado
 • Desactivar Resumo de mortes: Desactivado
 • Só disparos á cabeza: Desactivado
 • Ancho de banda alto: Activado

4.4-. Opcións de equipo:

 • Equilibrio de Equipos: Desactivado
 • Momento do equilibrado: Despois dunha desquita

 

twitter facebook